N10-004 Chap Networking Topologies Connectors an

N10-004 Chap Networking Topologies Connectors an

Techno Student Online – Shareware –
The networking training videos contained in this product will help novice users as well as technical professionals master networking concepts. The videos contain demonstrations on how networking components work. There are a total of 15 videos in this product consisting of 19:40 minutes of viewing time. The following subjects are covered in this lesson: Bound vs Unbound Media, RG8 Thicknet Coaxial Cable, RG58 Thinnet Coaxial Cable, Twisted Pair Cable, Fiber Optic Cable, MT-RJ and LC SFF Fiber Connectors, Wiring Standards 568A vs 568B, Crossover Cable Pin Assignment, Straight-through and Crossover Pinout, Connecting Devices using straight-though or Crossover cable, Rollover Cable, Wiring Distribution 568 Commercial Wiring Standard, Wiring Distribution Structured Cabling, Wiring Distribution Typical Cabling Installation Telco Room

Tổng quan

N10-004 Chap Networking Topologies Connectors an là một Shareware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Techno Student Online.

Phiên bản mới nhất của N10-004 Chap Networking Topologies Connectors an hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2010.

N10-004 Chap Networking Topologies Connectors an đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

N10-004 Chap Networking Topologies Connectors an Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho N10-004 Chap Networking Topologies Connectors an!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại